To takie proste!
Przedszkole Publiczne "Izerskie skrzaty" w Mirsku
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 O naszym przedszkolu...
Przedszkole Publiczne mieści się w budynku przy ul. Kpt.Betleja 27.
Do przedszkola uczęszcza 110 dzieci w wieku od 3 do 6 lat w    4 grupach. W naszym przedszkolu stwarzamy każdemu dziecku pełne miłości, ciepła i akceptacji warunki do wszechstronnego rozwoju w miarę jego indywidualnych możliwości i zainteresowań.
   
   
 
   
PRIORYTETY PRZEDSZKOLA
  • przestrzegamy i popularyzujemy prawa dziecka
  • wspieramy wszechstronny rozwój wychowanków na miarę ich możliwości i zainteresowań
  • kształtujemy szacunek do wartości podstawowych takich jak: rodzina, ojczyzna, język ojczysty
  • proponujemy i propagujemy zachowania prozdrowotne i proekologiczne, kształtujemy poszanowanie natury i jej bogactw
 
 
 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
 
na lata 2012/2015
 
                                                          "Dziecko chce być dobre
                                                                                                                                          Jeśli nie umie - naucz
                                                                                                                                         Jeśli nie wie - wytłumacz
                                                                                                                                          Jeśli nie może - pomóż"
                                                                                                                                                                  Janusz Korczak
 Podstawa prawna
  • Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324);
  • Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. - Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 ,poz.17);
  • Statut Przedszkola Publicznego  wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku.
 Wizja przedszkola
1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.
2.Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji kazdego dziecka , przeciwdziala izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej "inności".
 
  

Ostatnia aktualizacja: 2013-06-25